Regulamin

Regulamin stanowi podstawę do wszelkich roszczeń reklamacyjnych.
Dokonanie zamówienia oznacza akceptację regulaminu.

§ 1 Wstęp
 1. Serwis m-foto24.pl jest marką Pracownia Projektowa Zbigniew Mądry, ul. Skautów 17, 63-500 Ostrzeszów, NIP: 554-104-38-22, nazywanego w dalszej części regulaminu jako "my" i "nas".
 2. Wszystkie kontakty handlowe pomiędzy m-foto24.pl a klientem są uregulowane zapisami przedstawionymi w poniższym regulaminie. Korzystanie z serwisu m-foto24.pl oznacza poddanie się jego zasadom. Korzystający oświadcza, iż wszystkie zapisy są dla niego czytelne i zrozumiałe. Oferta przedstawiona na stronach www.m-foto24.pl dotyczy klientów ostatecznych (użytkowników). Wszelkie inne ustalenia, które odbiegają od zapisów regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Usługi wykonywane przez m-foto24.pl polegają na wykonywaniu odbitek na papierze fotograficznym, fotoksiążek i fotoalbumów, powiększeń na papierach i płótnach oprawionych w ramy drewniane lub wykonane na  blejtramach piankowych lub drewnianych w oparciu o cyfrowe pliki graficzne przesyłane do m-foto24.pl za pośrednictwem serwera FTP lub innych nośników.
 4. m-foto24.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie serwisu.
§ 2 Warunki
 1. m-foto24.pl w żaden sposób nie wykorzystuje i nie będzie wykorzystywało w jakikolwiek sposób plików powierzonych w celu realizacji zleceń.
 2. Zabronione jest przesyłanie plików zawierających jakiekolwiek formy przemocy, profanacji, pornografii, treści sprzecznych z obowiązującym prawodawstwem, materiałów mogących naruszyć prawa prywatne lub publiczne, oraz prawa autorskie, bez zgody autorów i osób, które znajdują się w zamawianych materiałach.
 3. m-foto24.pl zastrzega sobie pełną swobodę podejmowania decyzji, co do usunięcia plików zamieszczonych w serwisie, jeżeli ich zawartość łamie zapisy niniejszego Regulaminu.
 4. m-foto24.pl zastrzega sobie prawo do edycji i kopiowania plików powierzonych przez Klienta w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zleceń oraz funkcjonowania serwisu internetowego.
 5. m-foto24.pl szanuje prywatność Klientów. Nie przekazujemy danych adresowych ani adresów e-mail żadnym innym podmiotom. Dane przekazywane m-foto24.pl są wykorzystywane wyłącznie w celu sprawnego wykonania i przesłania zlecenia. W każdej chwili Klient ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych oraz może zażądać ich usunięcia.
§ 3 Zamówienia
 1. Podstawowym warunkiem dokonywania zamówień jest poprawne i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie formularza zamówienia. Złożenie zamówienia (wypełnienie formularza) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie Twoich danych dla potrzeb realizacji zamówień i kontaktu w sprawach związanych z realizacją usługi.
 2. Odbitki zdjęć wykonywane są w proporcji boków 3:2 (tradycyjnym). Jeśli klient chce zlecić wykonanie odbitki z proporcją boków 4:3 to powinien zaznaczyć to w UWAGACH DO ZAMÓWIENIA.
 3. Ze względu na specyfikę procesu technologicznego zastrzegamy dopuszczalność ok. 2 milimetrowego marginesu cięcia co może powodować brak 100% odwzorowania pliku cyfrowego. W przypadku przekazania do realizacji plików niedopasowanych do formatu zamawianej odbitki, zdjęcia zostaną wykadrowane przez pracownika m-foto24.pl.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące cennika usług oraz kosztów przesłania znajdują się w cenniku m-foto24.pl dostępnym na stronie internetowej www.m-foto24.pl.
 5. Wszystkie zlecenia wykonywane są starannie, dokładnie i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie. Czas realizacji usługi do momentu nadania przesyłki nie powinien przekroczyć 2 dni roboczych (odbitki) oraz 5 dni roboczych (fotoksiążki i fotoalbumy) od chwili płatności zaksięgowania należności. Prosimy o potwierdzanie płatności dokonywanych przelewem oraz zamówień przy wyborze opcji za pobraniem.
 6. Koszty przesyłki pokrywane są przez zamawiającego. Płatność dokonywana jest metodą wybraną przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Opłata za przesyłkę krajową jest stała i nie zależy od wielkości zamówienia. Opłata za przesyłkę zagraniczną może ulec zmianie.
 7. m-foto24.pl nie odpowiada za terminową realizację doręczeń przez przewoźnika. W przypadku wyboru przez Klienta wysyłki przy użyciu przesyłki nieewidencjonowanej (tj. Przesyłka priorytetowa), m-foto24.pl nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie przesyłki.
 8. Zdjęcia są starannie pakowane aby zapewnić dostawę w stanie nienaruszonym.
 9. Na wszystkie usługi wystawiamy faktury VAT.
§ 4 Reklamacje
 1. Zakupione produkty objęte są gwarancją producenta. Jeżeli zachodzi obawa odnośnie stanu zawartości przesyłki lub opakowanie przesyłki jest zniszczone lub uszkodzone, należy w miejscu odbioru sporządzić razem z doręczycielem protokół szkody. Tylko w takim przypadku m-foto24.pl będzie mogło rozpatrzyć reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu. Odbiór przesyłki bez sporządzenia protokołu szkody oznacza brak zastrzeżeń dotyczących transportu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej 
  (na adres biuro@m-foto24.pl) w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania przesyłki. Reklamowany produkt należy odesłać przesyłką poleconą wraz z dowodem sprzedaży na adres nadawcy, na koszt własny. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne powstałe przy wykonywaniu produktu lub różnice pomiędzy wypełnionym zamówieniem w formularzu, a zawartością przesyłki.
 3. Ze względu na fakt, iż produkcja zlecenia rozpoczyna się bezzwłocznie w momencie jego przyjęcia do realizacji, oraz jest ono świadczeniem o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, Konsumentowi po dokonaniu płatności lub potwierdzeniu zamówienia płatnego przy odbiorze nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z Dz.U. z 2014 r., poz. 827. Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).
 4. Jakość zdjęć jest ściśle związana z parametrami przesłanego pliku. Laboratorium nie odpowiada za słabszą jakość odbitki, jeżeli wynika ona z tych parametrów. Wady powstałe na skutek małej rozdzielczości przesłanego pliku lub niedokładności w sformułowaniu treści wpisanej w uwagach do zamówienia. nie podlegają reklamacji.
§ 5 Promocje
 1. Ofert promocyjnych w serwisie m-foto24.pl nie można łączyć. Oznacza to, że Użytkownik może skorzystać z każdej obowiązującej w danym momencie promocji z osobna. Nie może jednak żądać, by w ramach jednego zamówienia uwzględniono równocześnie rabaty bądź innego rodzaju bonusy wynikające z kilku promocji.
§ 6 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 7 Płatności
 1. Wszelkie płatności prosimy wpłacać na kont bankowe:

  PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW MĄDRY
  ul. SKAUTÓW 17
  63-500 OSTRZESZÓW
  Santander Bank Polska
  93 1090 1173 0000 0001 3524 5104
 
Przykładowa oferta

Fotoalbum posiada sztywne, grube strony wykonane z przekładek PCV lub kartonowych (dla formatu 20x15), natomiast fotoksiążka wykonywana jest bez tych przekładek. Dzięki temu fotoksiążki są alternatywą dla fotoksiążek wykonywanych metodą wydruku na papierze kredowym.

 

Reklama